Geeks With Blogs
Jakub Malinowski's blog The blog about ASP.NET

Artykuł z serii “W dżungli Codeplex”

Projekt: ASP.NET MVC Starter Kit

Strona domowa projektu: http://mvcmembership.codeplex.com/

Typ projektu: Biblioteki + kod źródłowy do bezpośredniego użycia + kod widoków

Status projektu: Stable – 07.08.2009, następny release przewidywany dla ASP.NET MVC 2.0 (Preview 1/2)

Zakres projektu: kontrolek i widoki w postaci platformy do zarządzania użytkownikami MembershipProvider i RoleProvider

Platforma: ASP.NET MVC 1.0, ASP.NET MVC 2.0

 

Docelowe użycie: projekty ASP.NET MVC wymagające kontrolera do zarządzania użytkownikami.

Docelowa grupa odbiorców (subiektywnie): początkujący developerzy ASP.NET MVC; developerzy, którzy nie posiadają własnego, reużywalnego kodu do zarządzania MembershipProvider i RoleProvider w ASP.NET MVC.

 

Łatwość implementacji: Łatwa.

Typ implementacji: dołączenie bilbiotek do projektu (reference), wklejenie kodu źródłowego do projektu, modyfikacja global.asax, wklejenie plików widoków do projektu.

 

Ocena: 7/10

Zalety:

  • Łatwa implementacja
  • Możliwość użycia out-of-box
  • Pełna funkcjonalność MembershipProvider i RoleProvider
  • Łatwa modyfikacja do swoich potrzeb
  • Proste użycie do IoC (najlepiej kontener z domyślną iniekcją w konstruktorze, np. Unity)

Wady:

  • Projekt nie używa MvcContrib (np. PagedList w osobnej bilbliotece)
  • Kod nie jest kompatybilny z narzędziem StyleCop (dodatkowo do wyrównywania kodu używa tabulatorów zamiast spacji)
  • Tylko własny build – nie ma wersji projektu już skompilowanego

Inne:

  • Prosty projekt – dla własnych zastosowań lepiej do przystosować
  • Zawiera tak małą ilość kodu, że powinien być tylko częścią MvcContrib

 

Opis:

Dobre uzupełnienie projektów pisanych w ASP.NET MVC. Jest to właściwie pewien zbiór kodu, który powinien być w rękawie każdego developera tworzącego w tej technologii. Warto ten kod przystosować do własnych potrzeb, bo w wersji out-of-box nawet jeśli nie wywrze na kliencie złego wrażenia, to będzie świadczyć o naszej, dość niskiej w takim przypadku, klasie. Mam nadzieję, że w przyszłości ten projekt razem z, chociażby xVal, znajdzie się w MvcContrib, albo w projektach Castle, by były jakoś ustandaryzowane i dobrze ze sobą współpracowały.

Jeśli jednak jesteś developerem (np. freelancerem), który posiada już swój kod tego typu, to ten projekt raczej Ci się nie przyda. Możesz co najwyżej zaglądnąć do WebsiteSample – jest w release na stronie głównej projektu – i porównać ze swoim kodem. Ale nie trać na to zbyt wiele czasu.

Posted on Saturday, August 8, 2009 11:42 AM | Back to top


Comments on this post: W dżungli Codeplex – użyteczne projekty (1) – ASP.NET MVC Membership Starter Kit

Comments are closed.
Comments have been closed on this topic.
Copyright © jakubmal | Powered by: GeeksWithBlogs.net