Geeks With Blogs

News
Jakob Ehn Visual Studio ALM MVP - Works @ActiveSE September 2010 Entries
TFS 2010 DeepDive i Stockholm i oktober
Note: Swedish post Efter att ha kört många seminarier, workshops och deep dive kurser på Visual Studio och TFS 2010 i Norge är det nu äntligen dags för oss att köra kurs i Sverige! Första tillfället blir nu i oktober på Cornerstone 18-21 Oktober. Saxat från kursbeskrivningen: T359 - Effektiv systemutveckling med Visual Studio och Team Foundation Server 2010 I denna utbildning lär vi dig hur du och din organisation kan effektivisera systemutvecklingsprocessen med hjälp av Visual Studio och Team Foundation ......

Posted On Friday, September 3, 2010 2:08 AM

TFS Team Build 2010: How to place the build output to a fixed location
By default, TFS Team Build creates a new folder in the drop location for every build. I have seen request from people that wonder how to always have team build put the output in the same folder every time, effectively overwriting the results from the last build. This is easy to accomplish by adding an activity that copies the drop folder to a fixed location. To copy the result of the build to a fixed location, you need to modify the build process template: Open the build process template XAML file ......

Posted On Wednesday, September 1, 2010 8:47 AM

Copyright © Jakob Ehn | Powered by: GeeksWithBlogs.net | Join free